میزبانی وب انگلیس - سی‌پنل

با توجه به پیگیری‌های کمیته فیلترینگ کشور، در ماندگار وب هیچ گونه خدماتی در راستای راه‌اندازی، ثبت دامنه یا میزبانی وبسایت‌های مربوط به چت‌روم (لینک باکس، چت‌روم و ...) ارائه نشده و درصورت مشاهده چنین سایت‌هایی، بدون اطلاع قبلی یا عودت هزینه سرویس؛ از دسترس خارج خواهند شد.
هاست سی‌پنل 100 مگابایت انگلیس
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 250 مگابایت انگلیس
 • 250 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 500 مگابایت انگلیس
 • 500 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 1 گیگابایت انگلیس
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 2 گیگابایت انگلیس
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 3 گیگابایت انگلیس
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 4 گیگابایت انگلیس
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی‌پنل 5 گیگابایت انگلیس
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دارد دامنه ir رایگان
 • نامحدود سایر امکانات
 • سیپنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل