میزبانی وب انگلیس - دایرکت ادمین

میزبانی وب - پلن 1
 • 100 مگابایت فضای هاست
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 2
 • 250 مگابایت فضای هاست
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 3
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 4
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 5
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
میزبانی وب - پلن 6
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

Powered by WHMCompleteSolution