میزبانی وب آلمان - سی‌پنل

هاست سی‌پنل 100 مگابایت آلمان
 • 100 مگابایت گنجایش
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 250 مگابایت آلمان
 • 250 مگابایت گنجایش
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 500 مگابایت آلمان
 • 500 مگابایت گنجایش
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 1 گیگابایت آلمان
 • 1 گیگابایت گنجایش
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 2 گیگابایت آلمان
 • 2 گیگابایت گنجایش
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 3 گیگابایت آلمان
 • 3 گیگابایت گنجایش
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 4 گیگابایت آلمان
 • 4 گیگابایت گنجایش
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 5 گیگابایت آلمان
 • 5 گیگابایت گنجایش
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه قابل میزبانی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری