میزبانی وب - دایرکت ادمین

میزبانی وب - پلن 1

100 مگابایت فضا

 • پهنای باند ماهیانه: 5 گیگابایت
 • سایر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: دایرکت ادمین
 • زمان تحویل: بلافاصله پس از پرداخت
میزبانی وب - پلن 2

250 مگابایت فضا

 • پهنای باند ماهیانه: 15 گیگابایت
 • سایر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: دایرکت ادمین
 • زمان تحویل: بلافاصله پس از پرداخت
میزبانی وب - پلن 3

500 مگابایت فضا

 • پهنای باند ماهیانه: 30 گیگابایت
 • سایر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: دایرکت ادمین
 • زمان تحویل: بلافاصله پس از پرداخت
میزبانی وب - پلن 41 گیگابایت فضا

 • پهنای باند ماهیانه: 50 گیگابایت
 • سایر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: دایرکت ادمین
 • زمان تحویل: بلافاصله پس از پرداخت
میزبانی وب - پلن 52 گیگابایت فضا

 • پهنای باند ماهیانه: 80 گیگابایت
 • سایر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: دایرکت ادمین
 • زمان تحویل: بلافاصله پس از پرداخت
میزبانی وب - پلن 63 گیگابایت فضا

 • پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت
 • سایر امکانات: نامحدود
 • کنترل پنل: دایرکت ادمین
 • زمان تحویل: بلافاصله پس از پرداخت

Powered by WHMCompleteSolution