نمایندگی میزبانی وب ایران - سی‌پنل

نمایندگی هاست سی‌پنل 2 گیگابایت ایران
  • 2 گیگابایت گنجایش
  • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • 5 شمار اکانت‌ها
  • Litespeed وب‌سرور
  • دارد دامنه آی‌آر رایگان
  • دارد SSL رایگان
  • دارد پشتیبانی وردپرس
  • رایگان ترابرد سایت
  • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
  • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 5 گیگابایت ایران
  • 5 گیگابایت گنجایش
  • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • 10 شمار اکانت‌ها
  • Litespeed وب‌سرور
  • دارد دامنه آی‌آر رایگان
  • دارد SSL رایگان
  • دارد پشتیبانی وردپرس
  • رایگان ترابرد سایت
  • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
  • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 10 گیگابایت ایران
  • 10 گیگابایت گنجایش
  • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • 25 شمار اکانت‌ها
  • Litespeed وب‌سرور
  • دارد دامنه آی‌آر رایگان
  • دارد SSL رایگان
  • دارد پشتیبانی وردپرس
  • رایگان ترابرد سایت
  • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
  • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 15 گیگابایت ایران
  • 15 گیگابایت گنجایش
  • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • 40 شمار اکانت‌ها
  • Litespeed وب‌سرور
  • دارد دامنه آی‌آر رایگان
  • دارد SSL رایگان
  • دارد پشتیبانی وردپرس
  • رایگان ترابرد سایت
  • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
  • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 20 گیگابایت ایران
  • 20 گیگابایت گنجایش
  • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • 60 شمار اکانت‌ها
  • Litespeed وب‌سرور
  • دارد دامنه آی‌آر رایگان
  • دارد SSL رایگان
  • دارد پشتیبانی وردپرس
  • رایگان ترابرد سایت
  • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
  • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 30 گیگابایت ایران
  • 30 گیگابایت گنجایش
  • 350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • بی‌شمار شمار اکانت‌ها
  • Litespeed وب‌سرور
  • دارد دامنه آی‌آر رایگان
  • دارد SSL رایگان
  • دارد پشتیبانی وردپرس
  • رایگان ترابرد سایت
  • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
  • آنی واگذاری