نمایندگی میزبانی وب ایران - سی‌پنل

نمایندگی هاست سی‌پنل 2 گیگابایت ایران
 • 2 گیگابایت گنجایش
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 شمار اکانت‌ها
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 5 گیگابایت ایران
 • 5 گیگابایت گنجایش
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 شمار اکانت‌ها
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 10 گیگابایت ایران
 • 10 گیگابایت گنجایش
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 25 شمار اکانت‌ها
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 15 گیگابایت ایران
 • 15 گیگابایت گنجایش
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 40 شمار اکانت‌ها
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 20 گیگابایت ایران
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 60 شمار اکانت‌ها
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 30 گیگابایت ایران
 • 30 گیگابایت گنجایش
 • 350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • بی‌شمار شمار اکانت‌ها
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری