دسته بندی ها

  عملیات

هاست سی‌پنل پُرگنجایش 7 گیگابایت خارج
130,000 تومان ماهانه
 • 7 گیگابایت گنجایش
 • 350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست سی‌پنل پُرگنجایش 9 گیگابایت خارج
150,000 تومان ماهانه
 • 9 گیگابایت گنجایش
 • 450 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست سی‌پنل پُرگنجایش 11 گیگابایت خارج
180,000 تومان ماهانه
 • 11 گیگابایت گنجایش
 • 550 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست سی‌پنل پُرگنجایش 14 گیگابایت خارج
220,000 تومان ماهانه
 • 14 گیگابایت گنجایش
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست سی‌پنل پُرگنجایش 17 گیگابایت خارج
260,000 تومان ماهانه
 • 17 گیگابایت گنجایش
 • 850 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست سی‌پنل پُرگنجایش 20 گیگابایت خارج
300,000 تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان