دسته بندی ها

  عملیات

محبوب ترین
هاست دانلود ایران - 10 گیگابایت
31,000 تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت گنجایش
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • SSD نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • ندارد اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 7.3 ورژن PHP
 • ندارد بکاپ
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست دانلود ایران - 25 گیگابایت
61,000 تومان ماهانه
 • 25 گیگابایت گنجایش
 • 1250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • SSD نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • ندارد اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 7.3 ورژن PHP
 • ندارد بکاپ
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست دانلود ایران - 50 گیگابایت
120,000 تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت گنجایش
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • SSD نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • ندارد اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 7.3 ورژن PHP
 • ندارد بکاپ
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست دانلود ایران - 100 گیگابایت
220,000 تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت گنجایش
 • 4000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • SSD نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • ندارد اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 7.3 ورژن PHP
 • ندارد بکاپ
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست دانلود ایران - 150 گیگابایت
300,000 تومان ماهانه
 • 150 گیگابایت گنجایش
 • 6000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • SSD نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • ندارد اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 7.3 ورژن PHP
 • ندارد بکاپ
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست دانلود ایران - 200 گیگابایت
370,000 تومان ماهانه
 • 200 گیگابایت گنجایش
 • 8000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • SSD نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد SSL رایگان
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • ندارد اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد ساب دامین
 • ندارد پارک دامین
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 7.3 ورژن PHP
 • ندارد بکاپ
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان