دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی 2 گیگابایت ایران 0 موجود است
شروع از 250,000 تومان ماهانه
 • فضا = 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه = 600 گیگابایت
 • رم = 2 گیگابایت
 • پردازنده = 1 هسته
 • سیستم‌عامل = لینوکس / ویندوز
 • مصرف پهنای باند = 1 به 10
 • نصب و راه اندازی = 1 روزه
 • دیتاسنتر = آسیاتک
 • موجودی = فعلا موجود نیست
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 3 گیگابایت ایران 0 موجود است
شروع از 390,000 تومان ماهانه
 • فضا = 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه = 800 گیگابایت
 • رم = 3 گیگابایت
 • پردازنده = 2 هسته
 • سیستم‌عامل = لینوکس / ویندوز
 • مصرف پهنای باند = 1 به 10
 • نصب و راه اندازی = 1 روزه
 • دیتاسنتر = آسیاتک
 • موجودی = فعلا موجود نیست
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 4 گیگابایت ایران 7 موجود است
شروع از 470,000 تومان ماهانه
 • فضا = 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه = 1000 گیگابایت
 • رم = 4 گیگابایت
 • پردازنده = 2 هسته
 • سیستم‌عامل = لینوکس / ویندوز
 • مصرف پهنای باند = 1 به 10
 • نصب و راه اندازی = 1 روزه
 • دیتاسنتر = آسیاتک
 • موجودی = موجود است
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 6 گیگابایت ایران
شروع از 600,000 تومان ماهانه
 • فضا = 60 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه = 1200 گیگابایت
 • رم = 6 گیگابایت
 • پردازنده = 3 هسته
 • سیستم‌عامل = لینوکس / ویندوز
 • مصرف پهنای باند = 1 به 10
 • نصب و راه اندازی = 1 روزه
 • دیتاسنتر = آسیاتک
 • موجودی = موجود است
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 8 گیگابایت ایران
شروع از 720,000 تومان ماهانه
 • فضا = 80 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه = 1500 گیگابایت
 • رم = 8 گیگابایت
 • پردازنده = 3 هسته
 • سیستم‌عامل = لینوکس / ویندوز
 • مصرف پهنای باند = 1 به 10
 • نصب و راه اندازی = 1 روزه
 • دیتاسنتر = آسیاتک
 • موجودی = موجود است
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 10 گیگابایت ایران
شروع از 850,000 تومان ماهانه
 • فضا = 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه = 1800 گیگابایت
 • رم = 10 گیگابایت
 • پردازنده = 3 هسته
 • سیستم‌عامل = لینوکس / ویندوز
 • مصرف پهنای باند = 1 به 10
 • نصب و راه اندازی = 1 روزه
 • دیتاسنتر = آسیاتک
 • موجودی = موجود است
سفارش دهید ستاپ رایگان