دسته بندی ها

  عملیات

محبوب ترین
هاست ویژه دایرکت ادمین ایران - 3 گیگابایت
100,000 تومان ماهانه
 • 3 گیگابایت گنجایش
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 2 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست ویژه دایرکت ادمین ایران - 5 گیگابایت
150,000 تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت گنجایش
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 2 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست ویژه دایرکت ادمین ایران - 10 گیگابایت
210,000 تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت گنجایش
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2.5 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 2.5 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست ویژه دایرکت ادمین ایران - 15 گیگابایت
290,000 تومان ماهانه
 • 15 گیگابایت گنجایش
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 3 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست ویژه دایرکت ادمین ایران - 20 گیگابایت
360,000 تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3.5 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 3.5 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
هاست ویژه دایرکت ادمین ایران - 25 گیگابایت
420,000 تومان ماهانه
 • 25 گیگابایت گنجایش
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 4 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان