سرور مجازی ایران

سرور مجازی 1 گیگابایت ایران 4 موجود است
 • 20 گیگابایت گنجایش - SSD
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد کانفیگ رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 0 موجودی
سرور مجازی 2 گیگابایت ایران
 • 30 گیگابایت گنجایش - SSD
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد کانفیگ رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی 3 گیگابایت ایران
 • 40 گیگابایت گنجایش - SSD
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد کانفیگ رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی 4 گیگابایت ایران
 • 50 گیگابایت گنجایش - SSD
 • 350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد کانفیگ رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی 6 گیگابایت ایران
 • 60 گیگابایت گنجایش - SSD
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد کانفیگ رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی 8 گیگابایت ایران
 • 80 گیگابایت گنجایش - SSD
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد کانفیگ رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
 • آسیاتک دیتاسنتر