میزبانی وب آلمان - دایرکت ادمین

هاست دایرکت ادمین 100 مگابایت آلمان
 • 100 مگابایت گنجایش
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست دایرکت ادمین 250 مگابایت آلمان
 • 250 مگابایت گنجایش
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست دایرکت ادمین 500 مگابایت آلمان
 • 500 مگابایت گنجایش
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست دایرکت ادمین 1 گیگابایت آلمان
 • 1 گیگابایت گنجایش
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست دایرکت ادمین 2 گیگابایت آلمان
 • 2 گیگابایت گنجایش
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست دایرکت ادمین 3 گیگابایت آلمان
 • 3 گیگابایت گنجایش
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه قابل میزبانی
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری