سرور مجازی آلمان

سرور مجازی 1 گیگابایت آلمان
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد نصب رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
سرور مجازی 2 گیگابایت آلمان
 • 30 گیگابایت گنجایش
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد نصب رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
سرور مجازی 3 گیگابایت آلمان
 • 40 گیگابایت گنجایش
 • 1200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد نصب رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
سرور مجازی 4 گیگابایت آلمان
 • 50 گیگابایت گنجایش
 • 1600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد نصب رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
سرور مجازی 6 گیگابایت آلمان
 • 60 گیگابایت گنجایش
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد نصب رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
سرور مجازی 8 گیگابایت آلمان
 • 80 گیگابایت گنجایش
 • 2200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • دارد نصب رایگان
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری