دسته بندی ها

  عملیات

فضای بکاپ 10 گیگ
14,000 تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بکاپ 25 گیگ
28,000 تومان ماهانه
 • 25 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بکاپ 50 گیگ
50,000 تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
فضای بکاپ 100 گیگ
90,000 تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان