نمایندگی میزبانی وب آلمان - سی‌پنل

نمایندگی هاست سی‌پنل 2 گیگابایت آلمان
 • 2 گیگابایت گنجایش
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 شمار اکانت‌ها
 • ندارد دامنه Addon
 • دارد امکان Oversell
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 5 گیگابایت آلمان
 • 5 گیگابایت گنجایش
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 8 شمار اکانت‌ها
 • ندارد دامنه Addon
 • دارد امکان Oversell
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
نمایندگی هاست سی‌پنل 10 گیگابایت آلمان
 • 10 گیگابایت گنجایش
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 16 شمار اکانت‌ها
 • ندارد دامنه Addon
 • دارد امکان Oversell
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
 • 5GB حداکثر حجم هر سایت
نمایندگی هاست سی‌پنل 15 گیگابایت آلمان
 • 15 گیگابایت گنجایش
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 24 شمار اکانت‌ها
 • ندارد دامنه Addon
 • دارد امکان Oversell
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
 • 5GB حداکثر حجم هر سایت
نمایندگی هاست سی‌پنل 20 گیگابایت آلمان
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • 900 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 32 شمار اکانت‌ها
 • ندارد دامنه Addon
 • دارد امکان Oversell
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
 • 5GB حداکثر حجم هر سایت
نمایندگی هاست سی‌پنل 30 گیگابایت آلمان
 • 30 گیگابایت گنجایش
 • 1200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 40 شمار اکانت‌ها
 • ندارد دامنه Addon
 • دارد امکان Oversell
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد دامنه آی‌آر رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد سایت
 • بی‌شمار سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
 • 5GB حداکثر حجم هر سایت