میزبانی وب ایران - سی‌پنل

با توجه به پیگیری‌های کمیته فیلترینگ کشور، در ماندگار وب هیچ گونه خدماتی در راستای راه‌اندازی، ثبت دامنه یا میزبانی وبسایت‌های مربوط به چت‌روم (لینک باکس، چت‌روم و ...) ارائه نشده و درصورت مشاهده چنین سایت‌هایی، بدون اطلاع قبلی یا عودت هزینه سرویس؛ از دسترس خارج خواهند شد.
هاست سی‌پنل 100 مگابایت ایران
 • 100 مگابایت فضای هاست
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 250 مگابایت ایران
 • 250 مگابایت فضای هاست
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 500 مگابایت ایران
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 1 گیگابایت ایران
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 2 گیگابایت ایران
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • 70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 3 گیگابایت ایران
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • 90 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 4 گیگابایت ایران
 • 4 گیگابایت فضای هاست
 • 110 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
هاست سی‌پنل 5 گیگابایت ایران
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • 130 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Litespeed وبسرور
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل