دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی 2 گیگابایت خارج
شروع از 400,000 تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • رایگان ترابرد سایت
 • آلمان/فنلاند محل سرور
 • 1 الی 12 ساعت واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 3 گیگابایت خارج
شروع از 470,000 تومان ماهانه
 • 30 گیگابایت گنجایش
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 3 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • رایگان ترابرد سایت
 • آلمان/فنلاند محل سرور
 • 1 الی 12 ساعت واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 4 گیگابایت خارج
شروع از 590,000 تومان ماهانه
 • 40 گیگابایت گنجایش
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • رایگان ترابرد سایت
 • آلمان/فنلاند محل سرور
 • 1 الی 12 ساعت واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 6 گیگابایت خارج
شروع از 710,000 تومان ماهانه
 • 60 گیگابایت گنجایش
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 6 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • رایگان ترابرد سایت
 • آلمان/فنلاند محل سرور
 • 1 الی 12 ساعت واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 8 گیگابایت خارج
شروع از 890,000 تومان ماهانه
 • 80 گیگابایت گنجایش
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • رایگان ترابرد سایت
 • 1 روزه واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 10 گیگابایت خارج
شروع از 1,000,000 تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت گنجایش
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • NVMe نوع هارد
 • لینوکس / ویندوز سیستم‌عامل
 • رایگان ترابرد سایت
 • آلمان/فنلاند محل سرور
 • 1 الی 12 ساعت واگذاری
سفارش دهید ستاپ رایگان