سرویس فضای بک آپ

با توجه به فضای مصرفی سرور و تعداد بک آپ مورد نیاز، بهترین پلن را انتخاب کنید

پلن 10 گیگ
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
پلن 25 گیگ
 • 25 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
پلن 50 گیگ
 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
پلن 100 گیگ
 • 100 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • FTP و دایرکت ادمین دسترسی
 • بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل