سرویس میزبانی VIP فنلاند/آلمان

هاست ویژه دایرکت ادمین آلمان - 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت گنجایش
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 2 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد دامنه ir. رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
شروع از
50,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
500,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویژه دایرکت ادمین آلمان - 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت گنجایش
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2.5 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 2.5 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد دامنه ir. رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
شروع از
70,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
700,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویژه دایرکت ادمین آلمان - 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت گنجایش
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 3 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد دامنه ir. رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
شروع از
100,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
1,000,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویژه دایرکت ادمین آلمان - 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت گنجایش
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3.5 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 3.5 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد دامنه ir. رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
شروع از
135,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
1,350,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویژه دایرکت ادمین آلمان - 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت گنجایش
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 4 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد دامنه ir. رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
شروع از
170,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
1,700,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویژه دایرکت ادمین آلمان - 25 گیگابایت
 • 25 گیگابایت گنجایش
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4.5 گیگابایت RAM اختصاصی
 • 4.5 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner محل سرور
 • NVMe نوع هارد سرور
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد دامنه قابل میزبانی
 • 500 عدد ارسال ایمیل در روز
 • دارد دامنه ir. رایگان
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی وردپرس
 • رایگان ترابرد از شرکت دیگر
 • بیشمار اکانت ایمیل
 • بیشمار اکانت اف تی پی
 • بیشمار دیتابیس
 • بیشمار ساب دامین
 • بیشمار پارک دامین
 • MariaDB 10.4 نوع دیتابیس
 • Apache+Nginx وبسرور
 • 5.6 - 7.2 - 7.3 ورژن PHP
 • PHP-FPM هندلر PHP
 • فعال ioncube
 • فعال Opcache
 • فعال SourceGuardian
 • فعال DKIM-SPF
 • فعال CSF Firewall
 • فعال Zend
 • فعال imagick
 • روزانه بکاپ دیتابیس
 • 7 عدد تعداد بکاپ
 • هفتگی بکاپ فایلها
 • آنی واگذاری
شروع از
200,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
2,000,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید