ثبت دامنه

دامنه خود را انتخاب کنید کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده دامنه‌ها بر اساس دسته بندی موضوعی

دامنه
هزینه ثبت
انتقال
تمدید
.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.com
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.net
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.org
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.info
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.co
116,000تومان
1 سال
116,000تومان
1 سال
116,000تومان
1 سال
.biz
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.name
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
.me
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
.xyz
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.us
36,000تومان
1 سال
36,000تومان
1 سال
36,000تومان
1 سال
.ws
100,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.in
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
.ru
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.eu
12,000تومان
1 سال
27,000تومان
1 سال
27,000تومان
1 سال
.de
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.fr
30,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.it
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.li
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.cc
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.pw
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.ca
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.tv
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.at
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.pro
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
.tel
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.asia
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
.mobi
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.news
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.photo
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.co.uk
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.com.co
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.blog
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.band
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.audio
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.cafe
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.center
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.chat
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.click
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.clinic
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.codes
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.coffee
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.academy
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.company
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.dental
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.design
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.diet
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.dog
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.family
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.gallery
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.gift
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.help
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.land
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.lawyer
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.link
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.market
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.network
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.online
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.pizza
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
180,000تومان
1 سال
.sale
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.school
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.site
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.software
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.tech
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.tools
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.video
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
.vote
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.website
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.work
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.store
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.art
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.cat
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
.doctor
420,000تومان
1 سال
420,000تومان
1 سال
420,000تومان
1 سال
.pet
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
.shop
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.money
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.club
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.win
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.bio
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
.live
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال
90,000تومان
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی ها را انتخاب کنید

افزودن هاست

از بین سرویسهای متنوع هاست، انتخاب کنید

بر اساس بودجه خودتان، میتوانید از سرویسهای هاست انتخاب کنید

مشاهده پلن ها

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains